İlk fikri çıktı, inovasyon, girişimcilik ve e-ticaretin dosyalanmış araştırma, literatür taraması, anketler, odak grup çalışmaları ve yüz yüze ziyaretler yoluyla keşfedilmesi ve analiz edilmesini amaçlayan ÜLKE RAPORLARI hazırlamaktır. Avrupa Birliği meselesi.

Bu çıktının amacı, yerel ve bölgesel makamların perspektifinden genç girişimcilik önlemleri seçeneklerine ve AB’deki genç girişimcileri desteklemede oynayabilecekleri role bakmaktır. Ayrıca bu rapor, mesleki eğitim, bölgesel uyum ve işletmelere mali destek gibi alanlarda mevcut programların güçlendirilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara ve merkezi hükümetlere olası girişimler ve reformlar önerecektir.

Close Menu