"STARTUP EU ACADEMY"

STARTUP projesi, genç girişimcilerin performans basamaklarını yükseltmelerine yardımcı olduğu kanıtlanmış politika ve programlara bakar.

Ulusal düzeyde genç girişimciliğini teşvik etmek için son yıllarda önemli çabalar sarf edilmiştir. Artık çok sayıda ülke, esas olarak okul sisteminde eğitim ve beceri geliştirme yoluyla genç girişimciliğini destekleyen politikalara ve eğitim, finansal destek, iş danışmanlığı hizmetleri, mentorluk ve koçluk gibi birden fazla hizmet sunan kapsamlı paketlere güveniyor. “Başlangıç ​​AB Akademisi” projesi, genç girişimcilerin performans basamaklarını yükseltmelerine yardımcı olduğu kanıtlanmış politika ve programlara bakıyor.
Avrupa’daki işsiz genç insanlar yeni bir işe başlamayı zor buluyor ve birçoğu en başında pes ediyor. Genç girişimciliği, Avrupa Komisyonu tarafından işsizliğin azaltılması için gerekli ve ekonomik ilerleme için temel olarak belirlenmiştir. AB Komisyonu Girişimcilik 2020 Eylem Planı’na göre, Avrupa’nın girişimcilik potansiyelini yeniden canlandırmak ve yeni işler yaratmak için daha fazla girişimciye ihtiyacımız var.

(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/index_en.htm).

Ne yazık ki, gençler kendi işlerini kurmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip değiller. Beceri ve bilgiye sahip olsalar bile girişimcilik tek başına yeterli değildir, şirketin rekabet gücünün güçlü bir şekilde bağlı olduğu inovasyonla birleştirilmesi gerekir [Porter ve Stern, (2001), s.28]. Başarılı bir girişimcilik elde etmek için inovasyon gereklidir, inovasyon bir kez oluşturulduktan sonra yeni bir pazarın açılması çok önemlidir. Bu nedenle proje, girişimcilik, yenilikçilik ve e-ticaret gibi üç ana sütunu birleştirir ve gençlerin temel yeterlilik ve becerilerinin düzeyini iyileştirme ve gençlik çalışanlarının ve kuruluşlarının kapasitesini artırma açısından gençlik alanının özel hedeflerini ele alır. Proje, AB düzeyinde inovasyon yöntemlerini bilen yeni girişimcileri girişimcilik ve e-ticaretin sürdürülebilirliğini teşvik edecek gönüllüler olarak yetiştirmek gibi belirli hedeflerle gençleri AB düzeyinde girişimcilik ve inovasyon metodolojileri konusunda eğiterek Avrupa çapında e-ticaretin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AB düzeyinde, becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek, Avrupa genelinde girişimcilik ruhunu teşvik etmek, girişimcilerin gelişebileceği, işbirliği yapabilecekleri ve birlikte büyüyebilecekleri bir platform yaratmak. Proje ağırlıklı olarak 20-30 yaş arası gençleri, gençlik çalışanlarını ve STK üyelerini hedefliyor. Girişimcilik, inovasyon ve e-ticaret konularında farklı uzmanlık ve deneyime sahip 5 ülkeden kamu kuruluşlarından STK’lara kadar 5 kuruluş proje kapsamında iş birliği yapıyor. Ortak kurumlardan 150 kişi hedef grubumuzu oluşturacak ve yaklaşık 2500 kişinin projeden dolaylı olarak faydalanması bekleniyor. Proje sonunda oluşturulacak dört entelektüel çıktı aşağıdaki gibidir;
1- Ortak ülkelerdeki girişimcilik, inovasyon ve e-ticaret ile ilgili mevcut durumu belirten ülke raporları,
2- Kendi işini kurmak isteyenlere yardımcı olacak algoritmik ve interaktif rehber,
3- Ortak ülkelerin beş dilinde ve İngilizce’de olacak AB düzeyinde web platformu.
4- E-öğrenme, girişimcilik, yenilikçilik ve e-ticaret ile ilgili animasyonlu eğitim materyallerinden oluşur.

Her ortak ülkeden yaklaşık 10 genç, üç farklı ülkede eğitim ve çalışma ziyaretleri deneyimine katılacak ve diğer ülkeleri gözlemleme ve kendi gerçekleriyle karşılaştırma fırsatı bulacak. Öğrenme/öğretme faaliyetleri sonunda toplam 30 genç, modern eğitim anlayışına göre programlanmış, yapılandırılmış kısa süreli yüz yüze eğitimlerle mentorluk/inovasyon, girişimcilik ve e-ticaret konularında bilgi sahibi olacak. Ardından seminerler düzenleyecek ve proje temasıyla ilgili deneyimlerini paylaşacaklar. Mentorluk/inovasyon, girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerini alacak gençler, E-rehber, ülke raporları ve E-öğrenme içeriklerinin oluşturulmasında aktif olacaklar.
Projenin ana çıktısı olarak – bilgilendirme belgelerinin ücretsiz olarak indirilebildiği web portalı. Faaliyetin dolaylı olarak denetlenmesinden yaklaşık 18 gençlik çalışanı sorumlu olacak ve gençlik çalışanları tüm proje faaliyetlerini izlemek ve yönetmek için uluslararası toplantılara katılacak. Eğitimleri ve seminerleri sırasında ve işlerini kurarken gençlere rehberlik ve yardım sağlamaları beklenir.
Son olarak, ancak en az değil, dezavantajlı ve yetersiz temsil edilen grupları kapsamak için proje çıktıları daha iyi hedeflenmelidir; genç girişimcileri daha pratik becerilerle donatmak; web tabanlı platformlar aracılığıyla çevrimiçi olarak özel eğitim geliştirin. Kalkınma ajansları, STK’lar, topluluklar ve yerel iş dünyası kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli aktörlerle ortaklık kurmalıdırlar.

Close Menu