Hakkımızda

Avrupa Başlangıç Akademisi

Projenin Ana Amacı: Yenilikçilik
Proje Başlığı: Başlangıç AB Akademisi
Proje Başlama Tarihi (gg-aa-yyyy): 01-06-2019
Proje Toplam Süresi: 30 ay
Proje Bitiş Tarihi (gg-aa-yyyy): 30-11-2021

Başvuru Sahibinin Ulusal Ajansı: CZ01 Dům zahraniční spolupráce (DZS) Centre for International Cooperation in Education 
Başvuran Kuruluş: KURO Hradec Kralove z. s. – Czech Republic

Ortaklar:

  • Institute Of Entrepreneurship Development – Yunanistan
  • Centro Internazionale Per La Promozıone Dell’educazıone E Lo Sviluppo Associazione – İtalya
  • Manisa Valiliği – Türkiye
  • Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto – Slovenya

Manisa Valiligi

Manisa Valiliği, 1800’lerin sonunda kurulmuş ve cumhuriyetin ilanından sonra Manisa Valiliği olarak seçilmiştir. İl idare yasası ile yeniden yapılandırılmıştır. Manisa Valiliği bir vali, yedi vali yardımcısı ve 64 personel tarafından hizmet vermektedir. Merkezi örgütlenme bakanlıklarının yerel temsilcisidir ve yerel uygulamaların izlenmesinden sorumludur. İl valisi tüm bakanları yerel düzeyde temsil eder. Böylece, valilik il genelindeki en üst düzey yerel organdır ve Manisa’daki hemen hemen tüm kamu kurumlarıyla işbirliği yapabilir ve koordine edebilir. Manisa ilinde 17 ilçe bulunmaktadır ve kaymakamlar kaymakamlığın desteği altında çalışmaktadır. Manisa Valiliği tüm kurumları denetlemekten sorumludur ve gerekirse her türlü görevi yerine getirebilir. Her bölge ve kurum, vali yardımcısının sorumluluğundadır. Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Manisa Valiliği bünyesinde çalışmaktadır. Bir vali yardımcısı, bu departmanı bir koordinatör ve dört proje uzmanıyla yönetir. Sadece ulusal ve uluslararası fonlar ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında danışmanlık sağlamakla kalmamakla birlikte, aynı zamanda Manisa’daki çeşitli kamu kurumlarına Proje Döngüsü Yönetimi hakkında eğitim vermektedir. Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu da, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde, vatandaşlar arasında yerel düzeyde Avrupa Birliği ile ilgili farkındalığın arttırılmasından sorumludur. Ayrıca, Avrupa’yı gezmek ve uluslararası deneyim kazanmak için gençlere çeşitli fırsatların finansmanı konusunda danışmanlık ve bilgi sağlayan bir Eurodesk Temas Noktası’dır. İhtiyaç duyulan altyapının oluşturulması, halkın AB vatandaşlığına hazırlanması, AB üye ülkelerinin kazanımlarının benimsenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla işbirliği, iletişim ve koordinasyonu destekleyen faaliyetler yürütmek üzere Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu kurulmuştur. İdari zihniyetimiz, AB’ye katılım sürecinde yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektörler ve vatandaşların işbirliğine dayanmaktadır. 

Vizyon: Sürdürülebilir yerel kalkınmanın bir birimi olarak öncü ve aktif bir rol almak.

Misyon: Vatandaşları uyum sürecinde AB’ye erişim şartlarını yerine getirmeleri için motive edecek araçlar geliştirmek ve bunları Manisa’nın gelişiminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için uygulamak. 

Manisa Valiliği önceki programlarda ulusal ve ulusötesi projelerde geniş deneyime sahiptir. Çocuk suçluluğu, kadına karşı suç ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili yerel bir proje bitmiş ve geçen yıl Ege Bölgesi’ndeki bir bölgesel kalkınma ajansı tarafından finanse edilmiştir. Çocuk suçluluğuna ilişkin 130 seminer düzenlenmiş ve bu seminerlerde çoğu çocuklardan oluşan 7545 kişiye bilgi verilmiştir. Bu temayı, bu projede uluslararası bir boyutta incelemek istiyoruz. Koordinatörümüz önceki projede aktif olarak yer aldı. Ancak, Manisa’daki araştırma ve danışma merkezi ile yakın ilişkilerimiz olacak. AB Projeleri ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Manisa Valiliği, bir koordinatör ve vali yardımcısı tarafından yönetilen dört proje uzmanından oluşmaktadır.

 
Close Menu