STARTUP EU ACADEMY

Ülke düzeyinde gençlik girişimciliğini teşvik etmek için son yıllarda önemli çaba sarf edilmiştir.
Artık birçok ülke, gençlik girişimciliğini destekleyen politikalara, özellikle okul sistemindeki eğitim ve
becerilerin geliştirilmesi ve eğitim, maddi destek, iş danışma hizmetleri, mentorluk ve koçluk gibi çok sayıda hizmet sunan kapsamlı paketlere güveniyor.

ÜLKE RAPORLARI

ÜLKE RAPORLARI; saha araştırması, literatür taraması, anketler, yüz yüze ziyaretlerle birlikte odak grup çalışmaları yoluyla inovasyon, girişimcilik ve e-ticareti analiz etmek ve başka bir deyişle Ülkelerin Avrupa Birliği ve dünyadaki konudaki mevcut yerlerini belirlemek için yapılacak çalışmalardır

E-REHBER

Yenilikçi genç girişimciler için E-REHBER. Rehberde e-ticaretin, girişimciliğin ve inovasyonun küresel bir tanımının yanı sıra, e-ticaret altyapısının hazırlanması, e-ticaret portalının işletilmesi ve rekabet sürecinde rehberlik sürecinde önemli adımlar atılması gibi önemli adımlar atılacaktır. 

E-LEARNING

E-EĞİTİM; Eğitim materyalleri etkinliklerini artırmak için interaktif biçimde hazırlanacaktır.

Materyalleri hazırlarken teknolojiyi kullanmak, insanlar için klasik sunum yöntemlerine kıyasla çok daha faydalı olacaktır.-

Digital StartUp

Gençler arasında inovasyonu geliştirmeyi amaçlayan dijital bir “StartUp” bölümü web portalımızda hizmet vermektedir, D-StartUp bölümünün yardımı ile gençlik herhangi bir yenilikçi fikri geliştirebilir ve dünya pazarına uygulayabililer. Buna hizmet edebilmek için, forum anında mesajlaşma, dosya paylaşımı, soru-cevap vb. gibi bölümler vardır.

“Avrupa Birliği, barışı geliştirmek için dünyanın en başarılı icadıdır.”
John Bruton

“Avrupa Birliği ile ilgili iyi bir şey, ortaklı projelerin sonucunda birkaç Üye Devlete değil, tüm Üye Devletlere fayda sağlamasıdır.”
Jean-Claude Juncker

“Avrupa Birliği, dünyanın en iyi hazırlanmış bölgesi olarak kolayca tanımlanabilir.”
Markos Kyprianou

Chris Dixon: Climbing the Wrong Hill

I know a brilliant young kid who graduated from college a year ago and now works at a large investment bank.

Paul Graham: What Doesn’t Seem Like Work?

My father is a mathematician. For most of my childhood he worked for Westinghouse, modelling nuclear reactors.

Paul Graham: Do Things that Don’t Scale

One of the most common types of advice we give at Y Combinator is to do things that don’t scale.

Violeta Nedkova: Why Startups Fail and How to Build Interest Before the Launch

If you asked me, I’d say:
The biggest reason most startups fail is because they …

Close Menu